Indmeldelse

Kontingentet er 350,- kr. pr. kalenderår.

( Efter 1. oktober 200,- kr. for resten af året )

Hvad får du for pengene.... klik her

Når du har sendt denne indmeldelse, vil du blive kontaktet af klubbens kasserer, ang. betalingen.
Når betalingen er bogført, vil du blive indført i klubbens medlemskartotek. Herefter modtager du klubbladet med login kode til hjemmesiden.

Der kan forekomme længere svartid ved ferieperioder og helligdage, da klubben drives af frivillige og ikke er en 24-7 forretning.

Personoplysninger om medlemmer

Navn, adresse, e-mail adresse, medlemsnummer, telefonnummer og MKP oplysninger.

Anvendelse og videregivelse af Personoplysninger 

Vi kan med samtykke anvende Personoplysninger til følgende formål:

  • Medlemsadministration.
  • Til brug ved udsendelse af medlemsbladet Kureren, E-mail og nyhedsbreve.
  • Behandling, som er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse.

Vi anvender ikke dine Personoplysninger til markedsføring.

Desuden kan Personoplysninger videregives og overføres i forbindelse med anmodninger fra politimyndigheder, eller hvor videregivelse er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse.

Opdatering af personoplysninger

Skulle der være ændringer i dine Personoplysninger, bedes du meddele dette til

Finn Hansen finn@mkpcaravan.dk

Hvis du informerer os om, eller vi i øvrigt bliver opmærksomme på fejl i dine Personoplysninger, vil vi søge at få dem berigtiget, slettet eller rettet omgående.

Opbevaring af personoplysninger

Dine personoplysninger opbevares sikkert og kun så længe, det er nødvendigt af hensyn til medlemskabet.

Dine rettigheder

I relation til de indsamlede Personoplysninger har du bl.a. ret til

  • indsigt i de oplysninger, der behandles om dig selv,
  • at få oplysninger, der er urigtige eller vildledende, rettet, slettet eller blokeret, samt i den forbindelse, forlange, at andre, der har modtaget oplysningerne, orienteres om dette.
  • at tilbagekalde dit samtykke.

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til denne politik, bedes du henvende dig til kontakt@mkpcaravan.dk


Besøg vores sponsor!