September Træf

 
INVITATION TIL SOLSKINSØEN BORNHOLM
Sommertræffet 2020 vil blive afholdt på Bornholm i uge 38 
fra søndag den 13 – 20 september 2020
På Sandkaas Familiecamping,v/ Kim Nissen,
Poppelvej 2, 3770 Allinge, tlf 5648 0441
 
Priser: Afrejse fra Ystad eller Køge. Inkl. en uges ophold, el og færge t/r i egen bil & campingvogn: 2 personer kr. 2.195,-Yderligere info Se Kureren nr. 4-2019.
Billetter til turen bestilles – I GOD TID - af hver enkelt deltager hos ”Det lille Rejsesel-skab",
Vibeke Riis tlf 5695 6785  mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.   (www.bornholmcamping.dk) 
 
Billede2   Billede1   Billede2
 
Sandkaas familecamping ligger på det klipperige Nordbornholm. 3 km fra Hammeren med borgruin Hammershus. Bornholm er på 589 km2
 
Søndag den 13/9 kl. 12.00 Standerhejsning med info.
Mandag – lørdag vil vi køre rundt og se seværdighederne på øen. En tur til Christians Ø vil blive planlagt efter vejrsituationen.
Onsdag vil campingfatter lave mad til os i fælleslokalet. Der vil blive et selvbetalingsbeløb. Endeliug beløb vil blive oplyst i næste "Kurer" den 1. juni.
Søndag den 20/9 kl. 10.30 Standerstrygning.
 
Seværdigheder som hver enkelt deltager selv bestemmer hvor og hvornår de vil se
HelligdomsklipperneKlipperne ved Helligdommen er en dansk naturskat, der i 1970 blev erhvervet af Danmarks Naturfond. På godt en kilometer kyststrækning finder man en natur, der ikke finder sin mage noget andet sted i kongeriget.
Bornholms Kunstmuseum og Helligdomsklipperne - et af Bornholms femstjernede naturområder. Men uroen har ulmet i dette hjørne af Bornholm, for da turismen i begyndelsen af 1900-tallet tog til, fik også andre landes borgere lyst til at slå sig ned og lave penge på øens lyksaligheder.I 1906 var Hotel Helligdommen sammen med dets jordtilliggende og en kyststrækning med en del af de naturskønne Helligdomsklipper blevet opkøbt af en tysk hotelmand og således kommet i udenlandsk eje. Dette harmede bornholmerne og var medvirkende til, at man fik dannet Foreningen Bornholm i november 1906.
Da den tyske hotelejer også ønskede at købe naboparcellen, tog Foreningen straks kontakt til ejeren, som refereret i nedenstående artikel fra "I hundrede Aar på Klippeø" fra 1907:
Billede3 Billede1a Billede2a
Det var på dette areal, Foreningen i 1911 indrettede den store festplads "Bornholmerpladsen" og opførte fire åbne pavilloner og et kogehus med komfur for at kunne betjene det stigende antal gæster, der besøgte stedet.For at sikre, at Helligdomsgårdens arealer kunne være åbne for alle blev ejeren forpligtiget gennem en fredningsdeklaration fra 1913.
Og en yderligere fredningsdeklaration fra 1918 sikrede, at Hotel Helligdommen sammen med Blanchs Hotel ikke faldt i tyske hænder. Men, gæster havde der været i rigt mål endnu længere tilbage i historien. For det "hellige" i området bunder i, at der i middelalderen lå et kapel, Trefoldighedskapellet, på marken lige ovenfor Helligdomsklippen.
En hellig kilde for foden af klippen leverede livgivende vand, der blev bragt op i kapellet, og især Skt. Hans nat søgte mange mennesker til stedet med håb om helbredelse.Helligdomskilden - en jættegryde i strandklippenForfatteren Christian Stub-Jørgensen skrev således i Jul på Bornholm i 1958, "at Helligdommen med helligkilden fra gammel tid har trukket bornholmerne til, de syge for at finde helbredelse, de raske for at deltage i de folkeforlystelser, der altid florerede på kildemarkedspladserne".
Videre skrev han, at i en af de sognebeskrivelser, som i 1624 blev sendt til Ole Worm i København fortæller Rø-præsten:"En lille Halvfjerding Vej Nordøst for Rø Kirke findes ved Strandbredden nogle gamle Mure af et Kapel, som under Pavedømmet har været viet til den Hellige Trefoldighed, og har Landets Indbyggere på Hellig-Trefoldigheds Søndag begaaet megen Overtro dersteds, idet Præsten til Rø Kirke har holdt Messer dér efter pavelig Skik og bekommet stort Offer.Nær Syd for nævnte Kapel er en dyb Dal, og her finder man oplagt med Menneskehaand en Stenhob, som er bred ovenpa og kaldes et Alter. Øst for dette Alter findes i Havbredden en Sten med Hulning, kaldet en Kilde, til hvilken der er meget vanskeligt at ned- og opstige igen, idet man med stor Besværlighed maa krybe paa Hænder og Fødder over Sten. Vandet slaar af Stranden op i Kilden, og derfor fattes der aldrig Vand i denne. Til denne Kilde har de i fordums Dage henrejst for at to sig for adskillig Legemssygdom og bræk".Stub-Jørgensen fortsatte: "Selve Helligkilden var ingen kilde, men en jættegryde ude på klippepynten, og Hauberg skriver om den, at den er "en skåldannet fordybning", hvorfra der fremvælder fersk vand. som dog ved ringe bølgegang blandes med søvandet.
                                                     Billede2 Billede2 Billede2 Billede2
Blankpolerede klipper under Bornholms KunstmuseumHer tager Hauberg ifølge Stub-Jørgensen fejl ved, at der intet ferskvandsvæld er i Helligdomsklippen, der udelukkende fyldes ved bølgeslaget. En beretning fra 1806 skulle endog vide, at "det undertiden var nødvendigt, når Havet havde været stille op under Sankt Hans, at en kone fyldte kilden med vand fra havet, for hvilket arbejde hun lønnedes med en part af offerpengene". 
Dog, grundlaget for denne Helligdomsklippe og områdets andre klippeformationer er mere end 1700 millioner gammelt! Klipperne og undergrunden er opbygget af stribet Gnejs, der netop her er gennemskåret af et utal diabasgange. Sådan en diabasgang er opstået ved, at grundfjeldet i tidernes morgen har slået sprækker, og disse sprækker er igen blevet fyldt ud med magma fra "jordens indre". Magmaet kaldes diabas.Efterfølgende årtusinders nedbrydning har resulteret i, at nogle dele af grundfjeldet har vist sig mere modstandsdygtigt over for erosion end andre, og her har diabasen vist sig at være den blødere del.
Billede1b Billede3b Billede4
Måneskinsklipperne - Efter istiden har havets overflade i flere perioder stået højre end andre her ved Helligdomsklipperne, således et sted mellem 19 og 20 meter under den Baltiske Issø for godt 10.000 år siden.
Littorinahavet - havde for 5.000 år siden en havoverflade, der rakte omkring 11 meter højere end i dag.  Kysten er derfor gennemsat af gange eller "ovne", der i høj grad er formet af vandets eroderende kraft i afvekslende bredde. Nogle som Sorte Gryde, der også blev kaldt "Hans Grønbechs Ovn" efter den mand, der fandt den omkring 1860, Våde Ovn og Tørre Ovn kan følges langt ind i fjeldet.
Libertsklippen - er opkaldt efter landskabsmaleren G. Emil Libert (1820-1908), der malede en del på Bornholm og som synes at have haft en vis forkærlighed for denne klippe i den nordvestlige ende af Helligdomsklipperne. Et ejendommeligt klippefremspring, hvis form kan minde om et plovskær eller stævnen på et panserskib!
Lyseklippen - har længe haft sit navn, og da den oprindeligt kaldtes "Lysene" eller "Alterlysene", må navnet gå tilbage til den tid, da der var to lys. Det ene styrtede ned i en storm i begyndelsen af 1800-tallet.Alle andre navne på de markante klippeformationer som "Kærlighedsbænken", "Mågetårnet" og "Måneskinsklipperne" synes at stamme fra dengang i slutningen af 1800-tallet, da turisterne foretog deres indtog i området.
                                          Billede2b   Billede2b   Billede2b   Billede2b   Billede2b   Billede2b 
Sorte Gryde er et særdeles yndet besøgsmål for mange af øens gæster, og det er muligt at trænge godt 60 meter ind i klippen - men, det er ikke for folk med klaustrofobi. I bunden af gryden ligger store afrundede strandsten, der er ført herind under den tidligere højere vandstand, og halvvejs inde skal man forcere et større diabas stykke, der er slidt glat af vand og menneskefødder.  Medbringer man en lommelygte kan man inderst i hulen ved at lyse op i loftet erkende en guldglinsende belægning på klippen - det er dog ikke rigtig guld men en lav, som endnu ikke har fået noget dansk navn.Og så er der Grotteedderkoppen, som i stort antal har sit foretrukne opholdssted i den yderste tredjedel af grotten. Her kan man både se dyrene selv i deres spind og deres æg spind som små kinesiske lygter hænge ned fra loftet.Endelig ser man en mørkrød belægning på klipperne for foden af stigen udenfor selve grotten. Det er et lav, kaldet Hildenbrandia, der forekommer flere steder i den bornholmske natur, blandt andet i flere af vore åer. Den er knyttet til klipper og er derfor er sjælden i det øvrige land. 
Tørre Ovn er orienteret vinkelret på stedets øvrige sprækkedale, og inderst i grotten finder man en glatpoleret gang af diabas. Den er som de andre hulheder i klipperne udformet kort efter istiden, da den Baltiske Issøs vandoverflade lå 16 meter højere end nutidens Østersø. Umiddelbart udenfor den Tørre Ovn ligger nogle klippeskær, der på grund af antallet har fået benævnelsen "De tolv Apostle" eller blot Apostlene.
Fra Gudhjem går der i sommersæsonen flere gange i løbet af dagen ture til Helligdomsklipperne med M/S Thor, og fra søen er det lettere og måske også mere spændende at få et overblik over alle de forskellige klippeformationer og gange.På Nordbornholms klipper som her ved Helligdommen kan man opleve et virkeligt naturhistorisk laboratorium. De to planter Almindelig Røn (1) og Klipperøn (2) har levet side om side på de yderste klippefremspring lige så længe, der har været plantevækst på klipperne, og de har også prøvet hinanden af, rent seksuelt. Ud af denne romance er der blevet to yngledygtige afkom, Finsk Røn (3) og Bornholmsk Røn (4). Nu er det imidlertid sådan, at vort broderfolk kalder denne for Svensk Røn, så artsdannelsen må være sket engang, Bornholm var en del af Sverige.
Billede1c Billede2c Billede4c
Rokkestenen Du finder de berømte rokkesten i Paradisbakkerne, i Almindingen samt i Rutsker Højlyng.Bornholms største rokkesten i Paradisbakkerne
I Paradisbakkerne finder du Bornholms største rokkesten. Følg stien mod Rokkestenen. Stien drejer til højre, når du er nået til bøgeskoven og foran dig ligger nu den største rokkesten på Bornholm. Stenen vejer ca. 35 tons og kan rokke, når du ellers rokker det rigtige sted! Rokkestenen er en vandreblok, som indlandsisen har transporteret til lige netop dette sted i Paradisbakkerne og placeringen af Rokkestenen gør, at den kan rokke. Rokkestenen måler ca. 4x3x2 meter og er pt. den eneste rokkesten på Bornholm, som rent faktisk kan rokke.
 
Dueodde strand – med sand så fintueodde strand – med sand så fintDueodde strand er en af Europas bedste sandstrande. Sandet på Dueodde strand er indbydende og ultrafint – faktisk så fint, at det har været brugt til timeglas. Vandet klart og rent – og med mange revler, så der både er lavt og dybt tæt på kysten.Dueodde strand strækker sig over flere kilometerDueodde strand strækker sig over flere kilometer på begge sider af øens sydspids. Stranden starter i Snogebæk, hvor de mange sommerhuse her nærmest har deres helt egen smalle strand. Stranden bliver flere hundrede meter bred på sydspidsen af Bornholm og slutter så igen smalt ved Jomfrugård, som betragtes som nudiststrand. På den bredeste strækning er der masser af klitter og gryder, hvor du kan finde læ – og være helt uforstyrret.Tag cyklen, barnevognen eller kørestolen med på strandenFra parkeringspladserne på Fyrvej og Skrokkegårdsvej er der anlagt over 500 m lange træramper gennem klitterne, så det er let at tage cykel, barnevogn eller kørestol med til den smukke Dueodde strand. Vær dog opmærksom på, at ramperne kan være tilsandede og at de ender mere end 100 meter fra vandkanten. Ved p-pladsen på Fyrvejen er der også kiosk, toiletter og busforbindelse.
 
Dueodde Fyrtårn på BornholmEn tur op i Dueodde Fyrtårn vil tage pusten fra de fleste – både på grund af trapperne, men også på grund af det fantastiske kig ud over kystområdet og hele den sydlige del af Bornholm.
Borgen menes grundlagt i begyndelsen af 1200-tallet, muligvis efter fælles overenskomst mellem kongen, Valdemar Sejr og ærkebiskoppen i Lund, Anders Sunesen]. Rimeligvis er det den borg Jakob Erlandsen nævnte, da han forsvarede sine byggeaktiviteter med, at han blot udbyggede en eksisterende borg, da Christoffer 1. klagede over, at han brød forbuddet imod at bygge nye borge.En guide på Hammershus forklarer hvor Leonora Christina Ulfeldt sad fængsletI 1265 blev borgen erobret af Erik Klipping, men blev givet tilbage til ærkebiskoppen i 1276, så denJens under de efterfølgende ærkebiskopper Jens Grand og Esger Juul kunne spille en vigtig rolle i magtspillet mellem konge og kirke.Erik 6. Menved var utilfreds med, at fredløse kunne søge ly på borgen, og i 1319 lykkedes det marsken Ludvig Albertsen Eberstein at indtage borgen. Eberstein var først kongens høvedsmand på borgen, men da den i 1321 blev givet tilbage til ærkebiskoppen af Christoffer 2., var han borgherre for ærkebispesædet i Lund. I 1324 – 1325 forsvarede han borgen mod angreb og belejring af rigsmarsk Peder Vendelbo. Efter 16 måneders belejring overgav Eberstein sig, og kong Valdemar Atterdag overtog herredømmet over borgen, men gav den kort efter tilbage til ærkebispesædet, der beholdt borgen indtil 1522, da Christian 2. gjorde krav på Hammershus og efterfølgende satte biskoppen fra Odense, Jens Andersen Beldenak, i varetægt på borgen.I 1522 blev Hammershus erobret af lübeckerne. De istandsatte borgen og benyttede den i de år, de fra 1526 havde Bornholm i pant. Fra 1576 var Hammershus atter på den danske konges hænder. Ved Roskildefreden i 1658 fik svenskerne også Bornholm, og de indsatte Johan Printzensköld som guvernør. De bornholmske oprørere ledet af Jens Pedersen Kofoed slog ham, i december samme år, ihjel i Rønne og erobrede dagen efter borgen. Det var Villum Clausen der dræbte Guvernøren. Herefter tilbød de øen til den danske konge.

Fæstningsværk og statsfængsel

Manteltårnet Her blev Leonora Christina Ulfeldt sammen med sin mand Corfitz Ulfeldt fængslet i 17 måneder.Hammershus er anlagt på en 74 meter høj klippe og fylder med sine forborge et areal på henved 35.000 kvadratmeter. Ringmurene har en længde på omkring 750 meter. I det nordvestlige hjørne finder man en dam, der kan have forsynet slottet med fersk vand. Mod havet er der stejle klipper og til de andre sider vanskeligt passabelt, klippefyldt terræn. Manteltårnet blev opført af Bernt Knop, som også forstærkede fæstningsværkerne, der fordrev to svenske orlogsskibe med sine kanoner så sent som i 1645. Efter 1576, hvor borgen igen var på danske hænder lod man den forfalde, fordi den efterhånden betragtedes som et utidssvarende fæstningsværk, f.eks. på grund af skydevåbenes forbedring. Den blev derfor anvendt som statsfængsel for bl.a. Corfitz Ulfeldt og Leonora Christina Ulfeldt, der blev indsat i 1660. Efter deres flugt fra Manteltårnet og efterfølgende tilfangetagelse blev de placeret i et mørkt slotskapel, men senere igen indsat i Blåtårn – på hver sin etage.I 1743 blev Hammershus rømmet og derefter anvendt som stenbrud, der blandt andet blev brugt til at bygge hovedvagten i Rønne, den sidste slotspræst var allerede i 1648 befordret til sognepræsten i Nyker. I 1822 blev borgen – ruinen heraf – fredet.  

Nyker Rundkirke – den mindste og yngste af Bornholms fire rundkirker

Nyker Rundkirke anses for at være den mindste og yngste af Bornholms fire rundkirker. Nyker Rundkirke er desuden den kirke, der bærer mindst præg af, at have været forsvarsværk. Nyker Rundkirke menes at være opført i starten af 1200-tallet, dette vides dog ikke helt med sikkerhed.

Nyker Rundkirke byder på smukke bornholmske kalkmalerier

Den kraftige søjle i midten af Nyker Rundkirke er rigt dekoreret med bornholmske kalkmalerier fra flere perioder. Først i 1600-tallet fik rundkirken sit kegletag og i 1960 gennemgik inventaret en stor renovering. Nyker Rundkirke var i den katolske tid viet til Allehelgen. Åbent ma-fredag 8-16 Indgang kr. 10,-
 
Nylars Rundkirke er Bornholms bedst bevarede kirkeNylars Rundkirke vidner endnu mere end de andre kirker på Bornholm om en fortid som forsvarsværk – og betragtes som den bedst bevarede kirke. Nylars Rundkirke menes at være opført i år 1160 og de flotte kalkmalerier omkring midtersøjlen fortæller om Adam og Evas skabelse, fald og forvisning fra Paradis.

Nylars Rundkirke er indviet til Sct. Nicolaus af Myra

Nylars Rundkirke på Bornholm er indviet til Sct. Nicolaus af Myra – de søfarendes skytshelgen. I kirken finder du bl.a. også to af Bornholms i alt ca. 40 runesten.

Spidst spåntag på Nylars Rundkirke

Når du besøger Nylars Rundkirke kan du se kirkens specielle spåntag. Kirken har ikke altid haft det udseende, den har i dag, da det høje spidse spåntag først blev bygget i det 16. århundrede.

Gratis adgang i Nylars Rundkirke

Olsker Rundkirke var umulig at erobre for fjender.

Olsker Rundkirke er bygget ca. år 1150, men er ombygget og forstærket adskillige gange. Olsker Rundkirke er senest blevet ombygget i midten af 1900-tallet, hvor bl.a. altertavlen blev udskiftet. Går du op i kirken ad den smalle trappe ser du tydeligt, hvorfor denne bornholmske kirke var umulig at erobre for indtrængende fjender.

Olsker Rundkirke havde oprindelig fladt tag

Den øverste del af muren på Olsker Rundkirke har tydeligt været en del af det brystværn, der omgav kirkens oprindeligt flade tag. Der er i alt ni skyttegab på Olsker Rundkirke.

Få mere viden hos personalet i våbenhuset

Olsker Rundkirke er normalt åben for besøgende, når der ikke er kirkelige handlinger..

Østerlars rundkirke er Bornholms og Danmarks største rundkirke

Østerlars rundkirke er Bornholms og Damarks største rundkirke. Kirken er desuden den mest kendte af de fire bornholmske rundkirker og besøges årligt af ca. 120.000 gæster. Dermed regnes den for at være blandt Bornholms største seværdigheder.

Østerlars regnes for at være den ældste af Bornholms rundkirker

Østerlars rundkirke – også kaldet Skt. Laurentius’ kirke – regnes for at være den ældste af de fire bornholmske rundkirker, selvom man ikke helt præcist ved, hvornår kirkerne blev bygget. Sandsynligvis går kirken tilbage til ca. 1150 – og har som de øvrige kirker på Bornholm været anvendt både som kirke og som værn mod fjender fra havet. Taget er først lagt på langt senere (i 1744), hvor kirken har mistet sin betydning som forsvarsbygning.

Tempelridderne

Nogen hævder, at Østerlars Rundkirke indgår som en central del af teorien om sammenhængen mellem de franske tempelridderes orden og de bornholmske middelalderkirkers placering. Denne teori er dog ikke bevist.Østerlars Rundkirke er bestemt et besøg værd! Kirken er normalt åben for besøgende, når der ikke er kirkelige handlinger, og for et symbolsk beløb kan du komme ind i selve kirken og op under taget. I vinterhalvåret er der gratis adgang for offentligheden mellem morgen- og aftenringningerne.
 
Christiansø er en lille dansk ø i Østersøen 18 km nordøst for Bornholm. Det er den største af øerne i øgruppen Ertholmene og den ene af de to beboede øer. Færgeforbindelsen fra Gudhjem på Bornholm anløber Christiansø, hvorfra de guidede ture udgår. Arealet af Christiansø er 0,22 km². 
Christiansø og Frederiksø har en særlig status i Danmark, idet de hverken er en del af en kommune eller en region. Beboerne betaler hverken kommuneskat eller sundhedsbidrag, da øen ikke var en del af en amtskommune. Christian 5. grundlagde fæstningen Christiansø i 1684. Der var op imod 450 mand i gang med fæstningsbyggeriet ledet af ingeniør Anthony Coucheron, som et af øens batterier er opkaldt efter. Granitten til byggeriet blev brudt på stedet, mens alle andre byggematerialer måtte fragtes over havet. Den 24. oktober 1808 bombarderede en engelsk flåde fæstningen, og flere fartøjer blev skadet: syv mennesker døde og 10 blev såret. I 1855 havde fæstningen mistet sin militære betydning og blev nedlagt. Dr. Dampe sad fængslet i Ballonen fra 1825. 

Jons Kapel er en tør ovn, som er opstået af bølgernes slag mod klippen. Kapellet ligger tæt på det tidligere traktørsted Gines Minde på Bornholms vestkyst, nord for Hasle. Jon blev sendt til Bornholm for at gøre bornholmerne kristne. Han slog sig ned i grotten, der i dag er kendt som Jons Kapel.
 
HUSK tilmelding til Arne Davidsen
Tlf. +45 22635547 eller mail
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Senest den 12. juli 2020
 
DCU-Camping Rørvig Strand 2019
Klik på billedet , for at se det stort.


Besøg vores sponsor!