Petit (P)

Petit er navnet på den første glasfiber vogn, der blev bygget på Mikkel Kristian Pedersens Karosserifabrik i Kolding. Præsis hvornår den{ første var færdig, ligger lidt i det uvisse, men den ældste vogn er pt. fra 1958.
"Petit" blev produceret frem til 1971, men p.g.a. stor efterspørgsel genoptages produktionen i 1976. Denne gang produceres den frem til og med 1981, hvor den så bliver afløst af Smutti.

Formen på vognen ændres i takt med udviklingen på fabrikken. Fra den første produceret til og med 1972, var vognene meget runde. I 1973 skiftede man så model, vognene blev lidt mere firkantet, og dette bevirker at man kan bruge standard vinduer.
Det sidste modelskifte sker så i 1982.

Vognene blev lidt større ved hvert modelskifte, men bibeholdte som regel deres navn ifølge registreringsattesten. For visse af de sidste modeller, har de fået en form for navn, som kun står på vognen, f.eks Midi 340 LUX.
For at gøre det lettere, har vi delt MKP vognene i tre grupper:

  • 1958 - 1972 = A model
  • 1973 - 1981 = B model
  • 1982 - til fabrikken lukker = C model

Det skal tilføjes, at der er vogne hvor produktionsårstallet ikke passer med årstallet på registreringsattesten.
På de fleste MKP vogne, er der et karosse- og et typenr. og selvfølgelig stelnr..

Hvis man vil vide mere om sin MKP vogn kan man rette henvendelse til MKP klubbens Tekniske Koordinator, som vil forsøge at give svaret.


Petit ( P ) 1958 - 1971 A model

Petit ( P ) 1976 - 1981 B model


Besøg vores sponsor!